Wednesday, February 8, 2017

มอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ ให้แก่ ข้าราชการบำนาญที่ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่กำกับดูแล ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

Print
Author: panumas
0 Comments

Categories: หนังสือเวียนNumber of views: 1377

Tags:

x

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.

Terms Of Use | Privacy Statement